یکشنبه ،۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

حضور مدیران و کارکنان در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی

حضور مدیران و پرسنل در مراسم تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب اسلامی
حضور مدیران و پرسنل در مراسم تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب اسلامی
حضور مدیران و پرسنل در مراسم تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب اسلامی
حضور مدیران و پرسنل در مراسم تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب اسلامی
حضور مدیران و پرسنل در مراسم تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب اسلامی
حضور مدیران و پرسنل در مراسم تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب اسلامی
حضور مدیران و پرسنل در مراسم تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب اسلامی
حضور مدیران و پرسنل در مراسم تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب اسلامی
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.