شنبه ،۲۷ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۲۱

 

         

برنامه نمایشگاه های داخل کشور 1398

ردیف

نام نمایشگاه

تاریخ برگزاری

آدرس اینترنتی نمایشگاه

1

نمایشگاه بین المللی ایران هلث، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی تهران 98

19 الی 22 خرداد 98

Fa.iranhealthexhibition.com

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی کیش 98

4 الی 7 شهریور 98

Idc.kish.ir

3

نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی بندر عباس 98

12 الی 15 شهریور 98

Hormozganfair.com

4

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 98

3 الی 6 مهر 98

Farsfair.ir

5

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

3 الی 6 مهر 98

Farsfair.ir

6

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات توانبخشی معلولین و سالمندان مشهد 98

20 الی 23 مهر 98

Expo.ir

7

نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98

20 الی 23 مهر 98

Expo.ir

8

نمایشگاه بین المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته اصفهان 98

17 الی 20 دی 98

Medifair.ir

9

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 98

17 الی 20 دی 98

Medifair.ir

10

نمایشگاه پزشکی بوشهر 98

9 الی 11 بهمن 98

Bushehr-fair.com