چهارشنبه ،۱ بهمن ۱۳۹۹، ۰۰:۵۲

همایشها و سمینارها

 

 

برنامه همایش های داخل کشور1398

ردیف

نام همایش ها

تاریخ برگزاری

آدرس

1

بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران

21 الی 24 خرداد 98

دانشگاه شهید بهشتی تهران

2

بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره
 بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

8 الی 10 آبان 98

دانشگاه شاهد تهران

3

شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

17 الی 19 آبان 98

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4

شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

22 الی 24 آبان 98

دانشگاه علوم پزشکی مشهد