جمعه ،۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۵۴

نشست مشترک B2B هیأت پزشکان و متخصصان حوزه سلامت، پزشکی و داروی جمهوری اسلامی افغانستان با تولیدکنندگان و صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان سازمان تدارکات پزشکی و شرکت های تابعه (۱۳ الی ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰)

نشست ایران و افغانستان 8
نشست ایران و افغانستان 7
نشست ایران و افغانستان 6
نشست ایران و افغانستان 5
نشست ایران و افغانستان 4
نشست ایران و افغانستان 3
نشست ایران و افغانستان 2
نشست ایران و افغانستان 1