شنبه ،۸ بهمن ۱۴۰۱، ۰۰:۱۶

مراکز توزیع دارویی سها هلال

شرکت پخش سها هلال توزیع کننده دارو و تجهیزات پزشکی در سطح کشور

افتخاری دیگر برای جمعیت هلال احمر در ارائه خدمات بشر دوستانه

لیست مراکز توزیع شرکت پخش سها هلال 


مرکز توزیع
نام مدیریت
 تلفن فکس
    
 تهران شرق
 آقای جواد زاده
 021-77797751-3 021-77358952
 تهران غرب
 آقای جواد زاده 021-88698824-5 
    
    
 مشهد آقای بابازاده
 0511-6777965 0511-6777964
    
    
 اصفهان براتی

 0311-5722526-7

09133039946

 
    
    
 شیراز کسرایی 09171128581 
    
    
 زاهدان صحرانورد

 0541-3217330-1

0915432455

 0541-3231396
    
    
 اردبیل اعیانی 0451-4452282-3 0451-4452283
    
    
 کرمانشاه دکتر صانعی
 0831-7253002  0831-7253002
    
    
 قم دکتر صادقی
 0251-66442530  0251-66442532
    
    
 ایلام عبدزاده 0841-2234774 0841-3365961
    
    
 مازندران و گلستان
 سید جمال آقا میری
 0151-2256780-1 0151-2256782
    
    
 کرمان کامیابی 09131406183 
    
    
 گیلان قاهری 0131-6601452 0131-7785570
    
    
 بیرجند وهاب زاده
 09151134626 
    
    
 اهواز آتشکده0611-3764548
 0611-3764548