پنج شنبه ،۲۶ فروردین ۱۴۰۰، ۱۹:۰۱

حضور تیم های فوتبال سازمان تدارکات در مسابقات جام رمضان

 

فوتبال - جام رمضان 7

فوتبال - جام رمضان 2

فوتبال - جام رمضان 3

فوتبال - جام رمضان 6

فوتبال - جام رمضان 1

فوتبال - جام رمضان 4

فوتبال - جام رمضان 5

فوتبال - جام رمضان 8