سه شنبه ،۵ تیر ۱۴۰۳، ۱۳:۱۱

   تجهیزات 2 آدرس کارخانه : کیلومتر ۵۲ اتوبان تهران-قزوین، نرسیده به پل کردان - جنب شرکت سوپا

شماره تماس : ۱۹-۹۲۱۰۸۶۱۵- ۰۲۶

فکس : ۹۲۰۸۶۳۰-۰۲۶

ایمیل کارخانه :info@soha۱.ir

سایت : http://soha1.mpo-helal.org

شماره پیامک : ۱۰۰۰۸۰۲۴۹۵۳۷۱۰