پنج شنبه ،۳۰ فروردین ۱۴۰۳، ۰۸:۱۳

سها جیسا نهایی

آدرس : مازندران، سلمانشهر، شهرک صنعتی سلمانشهر

تلفن:۴-۵۴۶۶۳۰۸۱-۰۱۱      

فکس:۵۴۶۶۲۳۰۳-۰۱۱

 سایت: www.soha-jissa.com 

ایمیل: Info@ soha-gissa.com