جمعه ،۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۵۱

مستندات علمی

برای مشاهده نتیجه تحقیقات علمی و زحمات متخصصان معاونت فناوری و نوآوری سازمان تدارکات پزشکی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

1.  واکسیناسیون مننژیت کونژوگه یا پلی ساکاریدی در ایران با توجه به شرایط موجود

2.  آینده تکنولوژی های نوین در زنجیره تامین دارو 

3.  پزشکی شخصی سازی شده