جمعه ،۴ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۲۴

شرکت داروسازی سها

 

  • اخذ گواهینامه  ISO 9001-2015 (سایت کمالشهر)
  • اخذ گواهینامه ISO 9001-2015 (سایت وردآورد)
  • اخذ گواهینامه ISO 18001-2007 (سایت وردآورد)
  • اخذ گواهینامه ISO 18001-2007 (سایت کمالشهر)
  • اخذ گواهینامه ISO 14001-2015 (سایت وردآورد)
  • اخذ گواهینامه ISO 14001-2015 (سایت کمالشهر)
  • اخذ گواهینامه ISO 10015-1999
  •  تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و گواهینامه اهتمام به کیفیت تولید کپسول آسیفن
  • گواهینامه اهتمام به کیفیت تولید قرص ونلافکسین

 

داروسازی مجوزها 8
داروسازی مجوزها 7
داروسازی مجوزها 6
داروسازی مجوزها 5
داروسازی مجوزها 4
داروسازی مجوزها 3
داروسازی مجوزها 2
داروسازی مجوزها 1

داروسازی مجوزها 10

داروسازی مجوزها 9