سه شنبه ،۵ تیر ۱۴۰۳، ۱۲:۰۲


داروسازی نهایی

آدرس کارخانه شماره ۱: جاده قدیم کرج-قزوین، ابتدای شهر چهار باغ، خیابان صفا
آدرس کارخانه شماره ۲:کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج، روبروی وردآورد
شماره تماس : ۷-۰۲۶۳۴۷۱۵۰۸۶

فکس :۰۲۶۳۴۷۰۶۴۰۰

ایمیل کارخانه :

سایت: http://sohapharma.ir