سه شنبه ،۵ تیر ۱۴۰۳، ۱۳:۱۲

شرکت کشت و صنعت فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا

 

 

  • اخـذ گواهینــامه 2015 - ISO 9001
  • اخـذ گواهینــامه 2015 -14001 ISO
  • اخـذ گواهینــامه 2005- ISO 22000

 

 

سها جیسا گواهینامه 1

سهاجیسا گواهینامه2

سها جیسا گواهینامه 3