پنج شنبه ،۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۵:۲۳

تماس با داروخانه های هلال احمر

 

نام داروخانه مدیر داروخانه مسئول فنی مسئول حسابداری تلفن    
 داروخانه تهرانپارسخانم دکتر خداداد
 خانم صدیقی
 خانم دکتر نوشین اشکانی زاده خانم طاهره طاهرزاده 77323336  
 

داروخانه مرکزی و تک نسخه ای


خانم دکتر  علوی    

خانم دکتر رافعی  خانم دکتر ساغر نورافشان


 آقای ابوالفضل رضایی 83702615-7  

 88923333